Cena elektřiny: Z čeho je složena?

Na ceně elektřiny se podílí více položek a ovlivňuje ji více aktérů – fakturu ale platíme jen jednu. Podívejte se, z čeho se cena elektřiny skládá, kolik platíme za přepravu, administraci a kolik činí příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

Přejděte k levnějšímu dodavateli. ZDARMA!

Je to jednoduché: najděte si nového dodavatele elektřiny a plynu a zbytek ponechejte na nás! Průměrná česká domácnost s námi ušetří 2 324 Kč.

Kolik ušetřím:ElektřinaPlyn

tisk stránkyCeny energie | 30. 1. 2013

Elektřina, která udržuje naše moderní domácnosti v chodu, je tak trochu abstraktní produkt. Nemůžeme si ho osahat a vybrat si ten, který by se nám nejvíce zamlouval. U elektřiny rozhoduje její cena. Díky liberalizaci trhu s elektřinou již není zákazník závislý na produktu od jedné společnosti, ale může si vybírat.

Cena elektřiny se skládá z více složek.

Společnosti, které nám elektřinu prodávají (tzv. obchodníci s elektřinou), se často předhání v tom, o kolik cenu elektřiny zlevní. Většinou se ale slevy dotknou pouze tzv. silové elektřiny, tedy zhruba poloviny celkové ceny. Cenu elektřiny přitom utváří několik položek, které mohou být pro běžného uživatele těžko čitelné. Podívejte se proto s námi, jak je utvářena cena elektřiny a za co skutečně platíme.

Silová elektřina

Vyjít můžeme ze základního dělení: regulované a neregulované platby za elektřinu. Začněme u té jednodušší části – tedy neregulované platby, která se týká tzv. silové elektřiny (komodity jako takové). Cena silové elektřiny nepodléhá regulaci, ale je utvářena trhem. Jde o část platby za elektřinu, kde si opravdu můžete vybrat a kde existuje konkurence.Silová elektřina je tvořena dvěma částmi:

 1. První částí je pevná cena za měsíc, která se zpravidla liší zejména mezi distribučními sazbami a produktovými řadami.
 2. Druhou částí je cena za odebranou megawatthodinu, resp. kilowatthodinu, která se ještě u vybraných produktů dělí na nízký (NT) a vysoký (VT) tarif. Na dvoutarifové produkty mají právo domácnosti, které elektřinou například topí nebo ji využívají pro ohřev vody. Naprostá většina domácností však využívá jednotarifovou distribuční sazbu D02d (stejná cena za kWh po celý den).

Tip: Můžete ušetřit?

Spočtěte si cenu elektřiny na našem kalkulátoru a zjistěte, zda můžete ušetřit!

Pro názornost se můžeme podívat, za kolik nabízejí silovou elektřinu tři největší obchodníci ČEZ, E.ON a PRE (počítáme s jejich základními produkty, v distribuční sazbě D02d). Za kilowatthodinu silové elektřiny zaplatí zákazník u ČEZ 1,76 (pevný měsíční poplatek činí 60,50 Kč), E.ON prodává silovou elektřinu za 1,77 Kč (pevný měsíční poplatek je cca 58 Kč), PRE nabízí silovou elektřinu za 1,70 Kč (pevný měsíční poplatek činí 96 Kč). Za kolik nabízejí elektřinu jednotliví obchodníci, si jednoduše spočítáte v naší kalkulačce.

Regulovaná cena elektřiny

Důležité je uvědomit si, že zákazník si může zvolit dodavatele jen v rámci silové elektřiny. Ostatní platby jsou regulované, stanovuje je každoročně Energetický regulační úřad (www.eru.cz) a neexistuje možnost je obejít a přejít ke konkurenci. Je to logické, protože se jedná o platby za dopravu vámi zakoupené elektřiny na místo určení (a elektrické dráty do vašeho domu či bytu vedou pouze jedny).

Proto pro domácnosti na konkrétním území České republiky působí vždy jen jeden distributor a jeho ceny jsou regulované. Území ČR je rozděleno do tří distribučních oblastí - ČEZ distribuce (Čechy mimo Prahu a jižní Čechy, severní Morava), E.ON Distribuce (jižní Morava, jižní Čechy) a PRE distribuce (Praha).

Regulované platby zahrnují
 • Poplatek za distribuci
 • Poplatek za systémové služby
 • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů
 • Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou

Poplatek za distribuci

Poplatek za distribuci jde na účet distributora elektřiny, kterému patří „dráty“, jež přivádějí elektřinu do vašich domovů. Česká republika je rozdělena na tři distribuční území: E.ON působí v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina, PRE na území Prahy, zbylé kraje náleží ČEZ (pozn. rozdělení je orientační a nelze ho brát přesně podle rozdělení krajů, vychází totiž z rozdělení ČR do dřívějších osmi krajů).

Distributora, kterému jde část platby za elektřinu, změnit nemůžete, a proto je dobré vždy zohlednit, k jakému distributorovi podle místa bydliště náležíte a dopočítat si, kolik skutečně za elektřinu zaplatíte, pokud změníte dodavatele (obchodníka) s elektřinou. Jelikož není vždy nejjednodušší dohledat ceny, připravili jsme pro vás kalkulačku, kde všechny ceny zjistíte během několika vteřin.

Měsíční poplatek za rezervovaný příkon

Do ceny za distribuci je zahrnut tzv. měsíční poplatek za rezervovaný příkon (ten je určován hlavním jističem). Obecně platí, že čím více elektrospotřebičů v domě máte, tím roste hodnota jističe a tedy i poplatek. Obvyklá hodnota jističe v domácnosti je 3 x 25 A. V případě distribuční sazby D02d (běžná sazba pro domácnosti) je měsíční poplatek u ČEZ 90,75 Kč, u E.ON asi 73 Kč a u PRE také 90,75 Kč vč. DPH.

Poplatek za systémové služby

Poplatek za systémové služby jde na účet provozovateli české přenosové soustavy – společnosti ČEPS. V případě sazby D02d zaplatíme ČEZ, E.ON i PRE shodně necelých 160 Kč vč. DPH za každou megawatthodinu odebrané elektřiny.
Příspěvek na obnovitelné zdroje

Z příspěvku na obnovitelné zdroje je dotována „zelená elektřina“ prostřednictvím výkupních cen nebo zelených bonusů. Oproti roku 2012 narostl příspěvek na obnovitelné zdroje o více než 40 %, konkrétně ze 503 Kč na 705 Kč vč. DPH za megawatthodinu odebrané elektřiny.

Poplatek Operátorovi trhu

Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (OTE) je pro rok 2013 stanoven na 9,15 Kč vč. DPH a je stejný u všech distribučních společností.

Daň z elektřiny

Kromě daně z přidané hodnoty (DPH), která je v současnosti 21 %, podléhá elektřina také tzv. ekologické dani. Daň z elektřiny je stanovena na 34,20 Kč za každou odebranou megawatthodinu včetně DPH.
 
Výslednou cenu elektřiny, kterou zaplatí koncový zákazník, tedy tvoří součet všech položek z neregulované i regulované části elektřiny navýšený o daně. Pro ilustraci výpočtu poslouží následující tabulka.

Cena elektřiny
Neregulovaná část (určuje obchodník s elektřinou)
 • Pevná cena za měsíc
 • Cena silové elektřiny
 Regulovaná část (určuje ERÚ)
 • Poplatek za distribuci
 • Poplatek za systémové služby
 • Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů
 • Poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou
Daně
 • Daň z přidané hodnoty (DPH)
 • Daň z elektřiny


Registrovat

Potřebujete poradit?

Volejte nám s dotazy
na změnu dodavatele:

844 543 111

infolinka@cenyenergie.cz

reklama