Z čeho se skládá cena plynu?

Ačkoli za plyn platíme zpravidla jen jedné společnosti, cena plynu je složena z více částí – některé platby jdou na účet distributora, jiné míří k dodavateli. Z čeho se skládá cena plynu? Za co všechno vlastně platíme a kde můžeme ušetřit?

Přejděte k levnějšímu dodavateli. ZDARMA!

Je to jednoduché: najděte si nového dodavatele elektřiny a plynu a zbytek ponechejte na nás! Průměrná česká domácnost s námi ušetří 2 324 Kč.

Kolik ušetřím:ElektřinaPlyn

tisk stránkyCeny energie | 30. 1. 2013

Mezi dodavateli plynu existuje konkurence. Platí ale totéž co u elektřiny, vybrat si můžete jen dodavatele (tj. společnost, která vám dodá přesně dané množství suroviny). Tento plyn k vám však proudí přes přenosovou soustavu, která patří distributorovi. Zde konkurence (z logických důvodů) neexistuje.

Cena plynu se skládá z více částí.

Cena plynu tomuto rozdělení logicky odpovídá. První část je neregulovaná a platíte dodavateli za dodanou energii. Druhá (regulovaná) složka je stanovována Energetickým regulačním úřadem a týká se přepravy a distribuce. Výši neregulované ceny určuje trh a stanovuje ji obchodník. Tato cena je výsledkem smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (obchodníkem se zemním plynem) a koncovým zákazníkem.

Regulovaná složka tvoří asi 19 % z celkové částky, což je mnohem méně než v případě elektřiny (teoreticky je tedy možné na zemním plynu více ušetřit, protože větší část podléhá tržní konkurenci). Výši plateb za regulovanou složku ovlivnit nemůžeme, protože distributora elektřiny, jemuž platíme za přepravu a distribuci, změnit nelze. Obchodníka s plynem nicméně změnit můžeme. Zda se to vyplatí, si můžete jednoduše spočítat v naší kalkulačce

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovanou část plateb za elektřinu stanovuje Energetický regulační úřad. Tyto platby zahrnují:

  • poplatek za distribuci plynu,
  • poplatek za služby operátora trhu (OTE).

Cena plynu: Z čeho je složena?

Složka regulovaná ERÚ

  • přeprava (0,77 %)
  • distribuce (18,11 %)

Neregulovaná složka

  • uskladnění (5,63 %)
  • samotný plyn - komodita (75,49 %)

Neregulovaná složka ceny plynu

Neregulovanou složku ceny plynu utváří trh a její výši stanovuje dodavatel. Změnou dodavatele plynu tak můžeme na platbách za neregulovanou složku ušetřit (vzhledem k tomu, že cena plynu jako komodity tvoří většinu celkového účtu, bývá úspora výrazná).

Co neregulovaná část ceny plynu zahrnuje?

  • komoditní cenu zemního plynu,
  • uskladnění, platba za obchodní a ostatní služby.

Jak je to s neregulovanou složkou ceny plynu?

Struktura neregulované cenové složky není jednotná – je vždy věcí obchodní strategie každého dodavatele plynu. Podíl neregulované cenové složky na celkovém účtu za dodávky plynu proto může u maloodběratelů kolísat mezi 50 a 81 %.

Fixní a variabilní platby

Regulovaná i neregulovaná složka platby za dodávky plynu v sobě zahrnují fixní a variabilní cenové složky.

  • Fixní složkou ceny za distribuci plynu je stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu, který odběratel platí bez ohledu na množství odebraného plynu, tedy i v období, kdy plyn neodebírá.
  • Variabilní složkou ceny za distribuci plynu je pevná cena za odebraný plyn (zpravidla udáváno v megawatthodinách). Pevná cena za služby operátora trhu je rovněž variabilní (čím více plynu spotřebováváte, tím je zpravidla cena za MWh nižší).


Variabilní cenovou složkou neregulované platby za plyn je vždy komoditní cena, tj. platba za odebraný zemní plyn (udává se v korunách za megawatthodinu). Kromě toho dodavatelé plynu na pokrytí svých fixních nákladů požadují stálý měsíční plat, který se odvíjí od objemu spotřebovaného plynu.

Pokud domácnost používá plyn pouze k vaření a ohřevu vody, bude u společností RWE i E.ON odvádět stálý měsíční plat kolem 160 korun. V případě, že domácnost plynem navíc také vytápí rodinný dům, zaplatí měsíčně 330 korun u RWE a 353 korun u E.ON. (Počítáme se základními produkty, částky uvádíme včetně DPH.)

Daň ze zemního plynu

Součástí ceny za dodávky zemního plynu pro právnické a podnikající fyzické osoby je od 1. ledna 2008 rovněž daň ze zemního plynu. Pro odběratele z kategorie domácností jsou dodávky zemního plynu od této daně osvobozeny.

DPH

Zemní plyn podléhá samozřejmě také dani z přidané hodnoty. Většina ceníků dodavatelů však uvádí ceny bez DPH i s DPH. Na faktuře ale zpravidla najdete rozepsané ceny bez této daně.

Přepočet m3 na kWh

Plynoměr měří spotřebu plynu v objemových jednotkách (), ale vyúčtování jeho dodávek od 1. dubna roku 2001 probíhá v energetických jednotkách (kWh, resp. MWh). Důvodem je zejména větší objektivita vyúčtování. Zemní plyn je totiž dodáván z různých zdrojů a množství v něm obsažené energie není konstantní, do výpočtu také vstupuje nadmořská výška (atmosférický tlak). Pro základní orientaci lze uvažovat s hrubým přepočtem 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.


Registrovat

Potřebujete poradit?

Volejte nám s dotazy
na změnu dodavatele:

844 543 111

infolinka@cenyenergie.cz

reklama