ČEPS

ČEPS je akciovou společností, která ze zákona provozuje přenosovou soustavu na území České republiky. Společnost ČEPS, a. s., dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů v České republice. ČEPS, a. s., dále zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí. Zásady působnosti společnosti ČEPS,…

ČEZ region

Česká republika se z hlediska distribuce elektrické energie dělí na tři oblasti. V každé z nich zajišťuje dodávky elektřiny do domácností a firem jiná distribuční společnost. ČEZ region je oblast, v níž fyzický přenos elektřiny od výrobce (elektrárny) až ke koncovým zákazníkům zajišťuje společnost ČEZ Distribuce. Jak velký je ČEZ region? Celý ČEZ region čítá 9 krajů…

D01d

Sazba D01d je jednou ze dvou jednotarifových sazeb elektřiny. Znamená to, že zákazníci, kteří využívají sazbu D01d platí po celý den za elektřinu stejnou cenu.  Mezi jednotarifové sazby patří ještě sazba D02d. Sazba D01d je určena domácnostem s malou spotřebou energie (většinou se jedná o jednočlenné nebo dvoučlenné domácnosti, jež elektřinou svítí a mají doma běžné elektrospotřebiče). Sazbu…

D02d

Sazba D02d je jednou ze dvou jednotarifových sazeb elektřiny. Znamená to, že zákazníci, kteří využívají sazbu D02d platí po celý den za elektřinu stejnou cenu.  Mezi jednotarifové sazby patří ještě sazba D01d. Sazba D02d je určena domácnostem se střední spotřebou energie (většinou se jedná o domácnosti, jež elektřinou svítí a používají doma běžné elektrospotřebiče). Komu je…

D25d

Sazba D25d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D25d 8 hodin denně. Sazbu D25d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu k ohřevu vody. Podmínky…

D26d

Sazba D26d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D26d 8 hodin denně. Sazba D26d je určena pro domácnosti, které využívají elektrické akumulační vytápění a ohřev…

D35d

Sazba D35d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D35d 16 hodin denně. Sazbu D35d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu pro hybridní elektrické…

D45d

Sazba D45d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D45d 20 hodin denně. Sazbu D45d si mohou sjednat domácnosti, které využívají elektřinu pro elektrické vytápění…

D55d

Sazba D55d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D55d 22 hodin denně. Sazbu D55d si mohou sjednat domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo. Komu…

D56d

Sazba D56d je dvoutarifní sazba. Znamená to, že domácnost, která má tuto sazbu sjednanou využívá během dne vysoký (VT) a nízký (NT) tarif. V rámci nízkého tarifu pak platí za elektřinu méně, zatímco během vysokého tarifu naopak více. Doba platnosti nízkého tarifu je u sazby D56d 22 hodin denně. Sazbu D56d si mohou sjednat domácnosti, které pro vytápění využívají tepelné čerpadlo. Komu…

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny je jednou z tzv. ekologických daní, jejíž zavedení vyplývá ze závazků České republiky vůči Evropské unii. Daň z elektřiny tvoří součást ceny elektřiny od roku 2008. Kdo a komu odvádí daň z elektřiny? Daň z elektřiny je odváděna Celní správě. Odvádí ji dodavatel elektřiny, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, přičemž daň…

Distribuční soustava

Distribuční soustava pro zemní plyn je systém vedení plynu z předávacích stanic ke koncovým uživatelům. Je tvořena plynovody a dalšími souvisejícími technickými zařízeními. Distribuční soustava pro elektřinu je vzájemně propojený soubor zařízení a vedení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy (nebo ze zdrojů do ní zapojených) ke koncovým uživatelům. Nedílnou součástí distribuční…

Distributor elektřiny

Distributor elektřiny je nedílnou součástí pomyslného řetězce, jehož prostřednictvím se elektrická energie dostává z elektrárny až ke koncovému zákazníkovi. Prvním článkem tohoto řetězce je elektrárna, která elektrickou energii vyrábí. Elektřina pak z elektrárny putuje přenosovou soustavou („dráty“), kterou v ČR vlastní ČEPS a.s. Dalším článkem jsou místní regionální distributoři – ti…

Distributor plynu

Plynárenské společnosti musely od ledna 2007 oddělit svou distribuční a obchodní činnost. Díky tomu se na trhu začali odlišovat dodavatelé plynu, kteří nakupují plyn za účelem dalšího prodeje, a distributoři plynu, kteří zajišťují plynulý chod plynovodní sítě. Důvodem tohoto opatření byla především snaha o větší průhlednost trhu. Distributor plynu je tedy společnost, která zajišťuje distribuci…

Dodavatel elektřiny

Dodavatele elektřiny lze jinými slovy označit také za obchodníka s elektřinou. Dodavatel je posledním článkem v řetězci přenosu elektrické energie z elektrárny až k zákazníkovi. Dodavatelé nakupují elektrickou energii na domácím či zahraničním trhu od výrobců a následně ji prodávají koncovým spotřebitelům (domácnostem, firmám). Dodavatel elektřiny: Nabídka produktů Každý…

1 2 3 4 následující


Registrovat

Potřebujete poradit?

Volejte nám s dotazy
na změnu dodavatele:

844 543 111

infolinka@cenyenergie.cz

reklama